Laatste Blog artikelen

Wat doet een vereffenaar?

Een overleden persoon laat niet alleen bezittingen achter, maar soms ook schulden. Om deze openstaande schulden terug te betalen moeten bezittingen uit de nalatenschap worden verkocht. De vereffenaar is dan de persoon die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de erfenis. Wat zijn de precieze verantwoordelijkheden? En wanneer is het raadzaam om een professionele vereffenaar in te huren?

Wie is de vereffenaar bij overlijden?

Als er geen vereffenaar is benoemd bij het opstellen van het testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zijn alle erfgenamen gezamenlijk ook vereffenaars. Als de afhandeling door de erfgenamen onderling misgaat, kan de rechtbank een onafhankelijke, professionele vereffenaar benoemen. Bij voorkeur is dit iemand die ervaring heeft met complexe erfenissen. Hij zorgt ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat teveel betaald is, terug komt. Een vereffenaar zorgt er dus voor dat de afhandeling van de erfenis in goede banen wordt geleid.

Wat is beneficiair aanvaarden?

Ben je erfgenaam van de overleden persoon en weet je dat de overleden persoon schulden had? Dan heb je twee opties. Je kan de nalatenschap beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Bij beneficiair aanvaarden accepteer je de erfenis, en word je een erfgenaam. Je hoeft de schulden van de overleden persoon niet met eigen geld te betalen. Wel moet je de nalatenschap vereffenen. Vereffenen betekent dat je de erfenis moet afhandelen zoals de wet dat voorschrijft.

Het is vaak aan te raden om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dit doe je dan ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dit houdt in dat je eerst duidelijkheid krijgt of de waarde van alle bezittingen wel groter is dan de schulden.

Je betaalt de schulden van de overleden persoon door goederen van de persoon te verkopen. Had de overleden persoon meer schulden dan goederen en eigen geld? Dan verdeeld de vereffenaar het totaal bedrag op een eerlijke manier tussen alle schuldeisers.

Een professionele vereffenaar inschakelen

De afwikkeling van een erfenis kan soms best ingewikkeld worden. De vereffenaars hebben verantwoordelijkheid voor de afhandeling van een erfenis, en zijn dus ook aansprakelijk als hierbij verwijtbare fouten worden gemaakt. Dit kan er soms zelfs toe leiden dat de vereffenaars met eigen geld aansprakelijk worden gesteld om de schulden van de overleden persoon te betalen. Het is raadzaam om een professionele vereffenaar in te schakelen als de afhandeling van de erfenis spaak loopt. Uw vereffenaar is expert in het vereffenen van nalatenschappen. Uw vereffenaar verleent haar diensten in heel Nederland.

Plaats een reactie