Uitvaartverzekering: Hoe komt je premie tot stand?

Uitvaartverzekering: Hoe komt je premie tot stand?

afbeelding uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is er om de kosten van de uitvaart, gedeeltelijk of volledig, te dekken als je komt te overlijden. Een uitvaartverzekering wordt ook wel een begrafenisverzekering genoemd. De uitvaartverzekering garandeert dat nabestaanden over genoeg financiële middelen beschikken om de uitvaart te kunnen betalen. De kosten van een gemiddelde uitvaart in Nederland bedragen zo’n 8000 euro. Voor uitvaart- en begrafenisverzekeringen betaal je maandelijks premie. Deze premie wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren en kan daarom erg verschillen. Dit artikel geeft uitleg over de verschillende factoren die van invloed zijn op de maandelijkse premie voor de verzekering.

Leeftijd waarop je start met premie betalen

Allereerst is er de leeftijd waarop je start met premie betalen. De leeftijd waarop je start met premie betalen is de belangrijkste factor voor het bepalen van premie voor de uitvaartverzekering. Een jonger iemand betaalt minder premie omdat verwacht wordt dat hij of zij langer leeft en dus ook langer en meer premie betaalt.

Leeftijd waarop je stopt met premie betalen

Ook de leeftijd waarop je wil stoppen met premie betalen is vanzelfsprekend belangrijk. Je kan zelf de leeftijd kiezen waarop je wil stoppen met het betalen van de maandelijkse premie. Bij de meeste verzekeraars betaal je premie tot 80 of 85 jaar. Hier zit echter verschil tussen. De leeftijd waarop je stopt met premie betalen is van invloed op de hoogte van het bedrag dat je maandelijks aan premie betaalt. Het premiebedrag van een levenslange verzekering is lager dan het bedrag van een verzekering tot 70 jaar.

De hoogte van het verzekerde bedrag

Hier gaat het om het bedrag dat je wil laten uitkeren bij overlijden. Het is belangrijk goed na te denken over persoonlijke wensen en het bedrag dat de uitvaart ongeveer gaat kosten. Bij veel uitvaartverzekeraars is het mogelijk (online) een berekening te maken zodat je weet welk bedrag er nodig is. Ook de uitvaartverzekering vergelijken kan lonen, het uitgekeerde bedrag bij overlijden is namelijk van invloed op de maandelijkse premie.

Uitkeringswijze

Tot slot is er de manier waarop er door de verzekeraar uitgekeerd wordt. Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Met een natura verzekering ontvangen nabestaanden geen geld, maar bepaalde diensten die vooraf geregeld zijn met de uitvaartverzekeraar. Bij een naturaverzekering betaal je relatief een laag premiebedrag. Het premiebedrag is het hoogst wanneer je kiest voor een combinatie uitvaartverzekering. Je krijgt dan standaard bepaalde diensten in combinatie met geld voor persoonlijke wensen.

Opzeggen Overstappen